9 กันยายน 2566 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูใหม่ ด้วยหลักธรรมนำใจ ของครูไทย ในยุคใหม่
Posted: Administrator Date: 2023-09-09 19:30:16
IP: 49.228.109.192
 
 
 
 
 

   

กิจกรรม "พัฒนาศักยภาพครูใหม่ ด้วยหลักธรรมนำใจ
ของครูไทย ในยุคใหม่"

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด จัดกิจกรรม
"พัฒนาศักยภาพครูใหม่ด้วยหลักธรรมนำใจ ของครูไทย ในยุคใหม่"
ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม
และศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาท ขอกราบขอบพระคุณ
พระอาจารย์ พระปลัดเสกสรรค์ อตฺตทโม ได้ร่วมเป็นวิทยากร
และให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

>>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี่ <<<

* พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด ขออนุญาตเผยแพร่ภาพ ข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านใดไม่พึงประสงค์ให้แสดงภาพต่อสาธารณชน
โปรดแจ้งให้ทราบ จะดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยครับ