โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ "การทำกระเป๋าสานจากเส้นหวายเทียม" ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
Posted: Administrator Date: 2023-07-27 18:33:50
IP: 171.5.82.187
 
 
 
 
 

   

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ
"การทำกระเป๋าสานจากเส้นหวายเทียม"

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่