ประกาศเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สมาคม สสอค. และ สส.ชสอ. ประจำปี 2566
Posted: admin Date: 2022-10-11 13:04:57
IP: 223.204.185.63
 
   

หากมีข้อสงสัย โทรสอบถามยอดเรียกเก็บ

ได้ที่ ฝ่ายสมาคม 099-2700983

** ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเลขที่บัญชีก่อนทำรายการโอน**

            สสอค. :  ธ.กรุงไทย    106-0-31161-5

         สส.ชสอ. :  ธ.กรุงไทย   106-0-51212-2