ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
Posted: admin Date: 2022-03-21 11:51:51
IP: 171.4.130.55
 
   

20 มีนาคม 2565

นายจักรินทร์ คงสิบ กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท ชุดที่ 62

ได้เป็นตัวแทนสมาชิก สสอค. จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

ณ ห้องประชุมไดมอนด์ฮอลล์ ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี