วันที่ 13 ธันวาคม 2565 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (นัดแรก) ชุดที่ 63 ครั้งที่ 1/2566
Posted: Administrator Date: 2022-12-13 15:58:54
IP: 49.48.28.34
 
 
 
 
 

   

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 63 ครั้งที่ 1/2566 (นัดแรก)

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ได้ดำเนินการเลือกคณะกรรมการคณะต่างๆ ของคณะกรรมการ ชุดที่ 63 ได้แก่

1. คณะกรรมการอำนวยการ  2. คณะกรรมการเงินกู้ 3. คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

พร้อมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการ แต่งตั้งกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่แต่ละคณะ