ระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1-2565
Posted: Administrator Date: 2022-09-13 15:39:55
IP: 171.5.44.10
 
   

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565
ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  อำเภอเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาท

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในเวลา 08.00 - 09.30 น.

ดาว์นโหลดเอกสารเพิ่มเติม
คลิกที่นี่  ระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1-2565

สอบถามเพิ่มเติม
โทร.056411412 ต่อ 11 ฝ่ายธุรการ

หมายเหตุ  :  ระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ ให้นำมาในวันประชุมฯ