โครงการสุขใจวัยเกษียณ วันที่ 25-26 สิงหาคม 2565
Posted: admin Date: 2022-08-26 13:45:15
IP: 171.5.89.251
 
 
 
 
 

   

 

วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2565
สำนักงาน สกสค. ร่วมกับชมรมข้าราชการครูบำเหน็จบำนาญ
อำเภอเมืองชัยนาท
และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
จัดกิจกรรม "สานตะกร้าด้วยหวายเทียม"
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด

ประมวลภาพกิจกรรม รับชมได้ที่นี่ >>click<<