ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2565
Posted: Administrator Date: 2022-08-19 16:27:04
IP: 171.5.45.125
 
   

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์
ประจำปี 2565

♥  จำนวนเงินทุนการศึกษาแต่ละระดับ

1. ชั้น อนุบาลปีที่ 3                              ทุนละ  1,000  บาท

2. ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3                      ทุนละ  1,200  บาท

3. ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6                      ทุนละ  1,500  บาท

4. ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3                       ทุนละ  1,800  บาท

5. ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ปวช.3           ทุนละ  2,200  บาท

6. ชั้น ปวส.2 / ปริญญาตรีปีที่ 2             ทุนละ  3,000  บาท

♥  สามารถยื่นขอรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

♥  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน ภายในวันที่  11 ตุลาคม 2565

♥  รับทุน ระหว่างวันที่  13 - 20 ตุลาคม 2565

>> ดาว์นโหลด แบบฟอร์มขอรับทุนที่นี่ <<

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างนี้