12 สิงหาคม 2565 สหกรณ์ไทย ร่วมใจทำดี ♥
Posted: Administrator Date: 2022-08-17 16:16:19
IP: 171.5.92.204
 
 
 
 
 

   

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สหกรณ์ไทย ร่วมใจทำดี
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด