การประมวลดอกเบี้ยเงินกู้
Posted: admin Date: 2022-07-06 14:56:38
IP: 49.48.24.106
 
 
 
 
 

   

 

การประมวลผลดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์จะประมวลถึง

**สิ้นเดือนในวันทำการ**

ทั้งนี้ดอกเบี้ยเงินกู้เดือนสิงหาคม 2565

คิดตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. - 31 ส.ค. 65 เป็นจำนวน 35 วัน