เรียนเชิญ ทนายปรีชา นาคจำรูญ (อดีต ผอ.สพป.นครสวรรค์เขต 2) ร่วมเป็นทนายช่วยดูแลสหกรณ์ของเรา
Posted: Administrator Date: 2022-05-26 12:43:38
IP: 171.4.133.30
 
 
 
 
 

   

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
เรียนเชิญ ทนายปรีชา นาคจำรูญ (อดีต ผอ.สพป.นครสวรรค์เขต 2)
ร่วมเป็นทนายช่วยดูแลเกี่ยวกับการดำเนินคดีต่างๆ
ของสหกรณ์ออมมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด ของเรา ♥