ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการฝึกอบรมโครงการหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน"
Posted: Administrator Date: 2022-04-20 12:41:58
IP: 171.5.42.126
 
   

ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ
หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน"

>> สามารถลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่นี่ คลิก <<

* ค่าใช้จ่ายท่านละ 400.- บาท *
ส่งรายชื่อ ภายในวันที่ 28 เมษายน 2565
กำหนดการฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง