ประกาศยื่นเสนอราคาประกันชีวิตกลุ่มตามความสมัครใจ ประจำปี 2565-2566
Posted: admin Date: 2022-04-19 13:59:40
IP: 171.5.42.126
 
   

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
ประกาศกำหนดยื่นเสนอราคาประกันชีวิตกลุ่มตามความสมัครใจ (@)
ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.

ขอความกรุณาบริษัทอ่านเงื่อนไขในประกาศอย่างละเอียดช่องทางการยื่นเอกสารเสนอราคา 
1. ส่งไปรษณีย์มาที่ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
เลขที่ 248 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000


2. มายื่นด้วยตนเอง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด

 

ประกาศยื่นเสนอราคา
>> คลิกที่นี่ <<