ขอแสดงความยินดี ท่านรองประโลมจิต จินตนาการวิไล
Posted: admin Date: 2022-04-04 16:43:00
IP: 223.206.87.84
 
 
 
 
 

   

4 เมษายน 2565

-----------------------------

ดร.ลออ วิลัย ประธานกรรมการฯ  นายอรรณพ บัวพงษ์ ผู้จัดการ
และนางสิรินทิรา เกตุตระกูล รองผู้จัดการ
เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด

ร่วมส่งและแสดงความยินดีกับ ท่านรองประโลมจิต จินตนาการวิไล
รองปลัดเทศบาลบ้านกล้วย

รับตำแหน่งรองปลัดระดับกลาง เทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์