บริจาคอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด 19 ให้โรงเรียนในศูนย์ประสานงานอำเภอวัดสิงห์
Posted: admin Date: 2022-03-01 10:53:10
IP: 171.5.46.36
 
 
 
 
 

   

 

1 มีนาคม 2565
--------------------------------------------------

ท่าน ดร.ลออ วิลัย ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
นายอรรณพ บัวพงษ์ ผู้จัดการ นางสิรินทิรา เกตุตระกูล รองผู้จัดการ
เป็นตัวแทนของท่านกิตติ บินชัย นายกสมาคมชาวชัยนาท
บริจาคอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด
19
ให้โรงเรียนในศูนย์ประสานงานอำเภอวัดสิงห์
โดยมี รองกมล เสาวภาคสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ผอ.ธวัชชัย ผิวทอง หัวหน้าศูนย์ประสานงานอำเภอวัดสิงห์
และผู้บริหารในสังกัด เป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์
ณ โรงเรียนวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท