ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ. พิกุล แย้มเจิม
Posted: admin Date: 2022-02-28 10:17:41
IP: 223.204.189.95
 
 
 
 
 

   

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

-----------------------------------------------------------------------

นางสาวลออ วิลัย ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.พิกุล แย้มเจิม 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ อำเภอมโนรมย์

เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์
อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท