ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ย เงินกู้และเงินฝาก มติกรรมการ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 5/2565
Posted: Administrator Date: 2022-02-24 10:00:00
IP: 223.206.82.59
 
   


>> (กรณีรับชมคลิปวีดีโอไม่ได้ คลิกที่นี่) <<

 

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด

เอกสารรายละเอียด ดังนี้

1. กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท (คลิกที่นี่)

2. กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท (คลิกที่นี่)