ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ครั้งที่ 5/2565
Posted: admin Date: 2022-02-21 09:47:57
IP: 223.206.81.102
 
 
 
 
 

   

21 กุมภาพันธ์ 2565

***********************

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 62 ครั้งที่ 5/2565

เพื่อรับทราบการบริหารกิจการสหกรณ์ฯประจำเดือน

และพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ