28 มกราคม 2565 มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบอัคคีภัย 2 ราย
Posted: Administrator Date: 2022-02-01 10:29:11
IP: 171.4.120.126
 
 
 
 
 

   

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบอัคคีภัย

จำนวน  2 ราย  รายละ  15,000 บาท  ดังนี้

1. นายบรรจบ  ใจแสน
2. นางสาวสนันจิต  วงษ์วานิช