ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 3 วันที่ 13 มกราคม 2565
Posted: Administrator Date: 2022-01-14 15:13:13
IP: 171.4.131.157
 
 
 
 
 

   

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62
ครั้งที่ 3 วันที่ 13 มกราคม 2565

พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับผู้จัดการคนใหม่
นายอรรณพ บัวพงษ์
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด