5 มกราคม 2565 ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับผู้จัดการคนใหม่
Posted: admin Date: 2022-01-05 14:14:31
IP: 49.48.26.154
 
   

---------------------------------------

5 มกราคม 2565

ท่านประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ผอ.เจษฎาบดินทร์ จำบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดฝาง
ชมรมครูอีสานชัยนาท
ผอ.กิตติยา กิตติรัตนสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกิตติกร
ผอ.จำนงค์ พึ่งพิทยานันต์ ประธานชมรมข้าราชการครูบำนาญสรรคบุรี
ผอ.เบญจพร เสมา ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57 (บ้านท่าฉนวน)

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอรรณพ บัวพงษ์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท คนที่ 9
และสวัสดีปีใหม่ ปี 2565

------------------------------------------------------------------------------------