สวัสดีปีใหม่ปี 2565 วันที่ 5 มกราคม 2565
Posted: admin Date: 2022-01-05 13:53:59
IP: 49.48.26.154
 
   

 

 

5 มกราคม 2565

ดร.ลออ วิลัย ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
  นายอรรณพ บัวพงษ์ ผู้จัดการ
และนางสิรินทิรา เกตุตระกูล รองผู้จัดการ พร้อมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

เดินทางมาที่สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และ สหกรณ์จังหวัดชัยนาท
 
เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565
แสดงความขอบคุณที่อำนวยความสะดวกในการทำงาน
และขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงานต่อไป

----------------------------------------------------

สวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
ท่านรังสรรค์  ตันเจริญ

 

 

สวัสดีปีใหม่สหกรณ์จังหวัดชัยนาท