สวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2565
Posted: Administrator Date: 2022-01-04 17:55:40
IP: 49.48.26.154
 
 
 
 
 

   

----------------------------------------------------

4 มกราคม 2565

ดร.ลออ วิลัย ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
นางทัศณี แก้วทอง รองประธานกรรมการ  นายอรรณพ บัวพงษ์ ผู้จัดการ
และนางสิรินทิรา เกตุตระกูล รองผู้จัดการ พร้อมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

เดินทางมาที่สำนักงานที่ดินชัยนาท และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยนาท เพื่อสวัสดีปีใหมี 2565
แสดงความขอบคุณที่อำนวยความสะดวกในการทำงาน
และขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงานต่อไป

----------------------------------------------------