4 มกราคม 2565 ต้อนรับ นายอรรณพ บัวพงษ์ ผู้จัดการคนใหม่
Posted: Administrator Date: 2022-01-04 17:12:16
IP: 49.48.26.154
 
 
 
 
 

   

------------------------------------------------

4 มกราคม 2565

ดร.ลออ วิลัย ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
นายวิรัช พุ่มเข็ม กรรมการ  นางสิรินทิรา เกตุตระกูล รองผู้จัดการ
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด

ให้การต้อนรับ นายอรรณพ บัวพงษ์ ผู้จัดการคนใหม่
คนที่ 9 ประจำปี 2565

------------------------------------------------