สวัสดิการชดเชยสมาชิกที่ทำประกันกลุ่มตามความสมัครใจ อายุเกิน 85 ปี
Posted: admin Date: 2021-04-22 13:29:52
IP: 171.5.47.106
 
   

สหกรณ์โดยการนำของ ดร.ลออ วิลัย ประธานกรรมการและคณะกรรมการ ได้ไปมอบเงินสวัสดิการชดเชยสมาชิกที่ทำประกันชีวิตกลุ่มตามความสมัครใ ที่มีอายุเกิน 85 ปีแล้วบริษัทไม่รับทำประกัน
ประจำปี 2564 จำนวน 6 ราย
 ได้แก่

1. นายยุทธ สมถะธัญกรณ์ บำนาญ อ.มโนรมย์

2.นายพิเชษฐ์ รูปกลม บำนาญ อ.สรรคบุรี

3.นายจำนง อ่วมทอง บำนาญ อ.สรรคบุรี

4.นายประเชิญ อ่องละออ บำนาญ อ.สรรพยา

5.นายบุญส่ง กษิดิศ บำนาญ อ.วัดสิงห์

สำหรับรายที่ 6. นายเมี้ยน โพธิ์กะทง บำนาญ อ.หนองมะโมง เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี สหกรณ์จะดำเนินการโอนเข้าบัญชีของสมาชิกต่อไป

 

ดูรูปภาพได้ที่นี่