การบริการข้อมูลสมาชิกผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
Posted: admin Date: 2013-01-15 09:24:51
IP: 125.25.211.241
 
   

 

ขั้นตอนการสมัคร

โดยสามารถสมัครสมาชิกผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ที่  www.chainattsc.com  วิธีการสมัคร  ดังนี้   

                     1.  เข้าเว็บไซต์  www.chainattsc.com 
                     2.  เลือกแท็บ  ข้อมูลสมาชิก
                     3.  เลือก  สมัครสมาชิก
                     4.  ระบุรายละเอียดของสมาชิก  ตามข้อแนะนำในการใช้งาน  ดังนี้
                                (4.1)  ระบุข้อมูลของท่านให้ครบทุกรายการ
                                (4.2)  ระบุเลขทะเบียนสมาชิกให้ครบ 6 หลัก
                                (4.3)  ระบุหมายเลขบัตรประชาชนให้ครบ 13 หลัก โดยไม่ต้องใส่ขีด (-) คั่นระหว่างตัวเลข เช่น  3180300326500
                                (4.4)  ชื่อไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ  เช่น สถาพร
                                (4.5)  การใส่วันเดือนปีเกิดให้ใช้รูปแบบ ดังนี้  เช่น  เกิดวันที่ 7 มีนาคม 2498 ให้ใส่ว่า  7/3/2498
                               (4.6)  ใส่รหัสผ่านสูงสุดไม่เกิน 10 ตัวอักษร
                               (4.7)   เมื่อท่านลงทะเบียนขอรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้งานได้ทันที

หรือเข้าทาง http://www.chainattsc.com/coop/register.php