ประกาศ การดำเนินการประมวลผลการเรียกเก็บเงินของสมาชิก
Posted: Webmaster Date: 2017-03-06 10:07:12
IP: 223.207.245.208
 
   

สหกรณ์จะดำเนินการประมวลผลการเรียกเก็บเงินของสมาชิก

ในทุกวันสิ้นเดือนทำการของสหกรณ์ฯ

เช่น รายการเรียกเก็บเงินของเดือน " มีนาคม 2560 "

"สหกรณ์จะประมวลผลเรียกเก็บเงิน  ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560  "