ขอเชิญสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๙
Posted: Webmaster Date: 2017-02-04 11:15:15
IP: 223.207.243.196
 
   

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๙

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ณ  ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด

อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

>> ดาว์นโหลดระเบียบวาระการประชุมได้ที่นี่ <<