โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ กลุ่มเกษตรกร
Posted: Administrator Date: 2016-10-31 21:50:03
IP: 171.5.90.231
 
 
 
 
 

   

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพกลุ่มเกษตรกร "โซล่าเซลล์มือถือ"

วันที่ 27 ตุลาคม 2559

ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จังหวัด ปทุมธานี

คลิก