โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ กลุ่มอาหารและขนม
Posted: Administrator Date: 2016-10-31 21:44:35
IP: 171.5.90.231
 
 
 
 
 

   

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ กลุ่มอาหารและขนม "ตะโก้เสวย"

รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

วันที่ 19-20 ตุลาคม 2559

ณ ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด

คลิกเลย