โครงการฝึกอบรมวิชาชีพกลุ่มงานประดิษฐ์
Posted: Admin Date: 2016-10-11 18:55:30
IP: 171.4.134.14
 
 
 
 
 

   

ภาพกิจกรรม  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้สมาชิกประจำปี 2559

กลุ่มงานประดิษฐ์ "ลูกโป่งสร้างอาชีพ"

วันจันทร์ที่  10 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ณ ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด

ภาพเพิ่มเติม คลิก