ระเบียบ - ข้อบังคับ
พ.ร.บ.และกฏกระทรวง

 

Facebook  Line ออนไลน์เครือข่ายใยแมงมุม

 

ปันผล-เฉลี่ยคืน
ประจำปี 2565

♥ ปันผล ร้อยละ 5.03 ♥
♥ เฉลี่ยคืน ร้อยละ 9.09 ♥
(รอมติที่ประชุมใหญ่อนุมัติ)
 

โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์
ผ่านธนาคาร

>> เลขบัญชีธนาคาร <<

กรุงไทย 106-1-20455-3

ออมสิน 0-20229870330
 
 
 
ร้อยละ
5.25
เริ่ม 1 มีนาคม 2565
เป็นต้นไป
 
 
 
 
ออมทรัพย์
ร้อยละ 2.00
 
ออมทรัพย์พิเศษ
ร้อยละ 2.25
 
สหกรณ์โรงเรียน
ร้อยละ 2.50
 
ทวีทรัพย์
ร้อยละ 3.00
 
------------------
 เริ่ม 1 มีนาคม 2565
- - เป็นต้นไป - -
 
 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์

ณ วันที่ 28 ก.พ. 2566

 
จำนวนสมาชิก
  สามัญ 4,978   คน
  สมทบ 726   คน
รวม
5,704  
คน
   
เงินรับฝาก
ออมทรัพย์
229,398,478.88
 
สหกรณ์โรงเรียน
31,444,617.46
 
ออมทรัพย์ ATM
138,846.02
 
เงินฝากตามรอยพ่อ
56,262,565.28
 
เงินฝากเพื่อค้ำประกันเงินกู้
46,770,224.25
 

เงินฝากเพื่อความมั่นคง

933,148.25
 
เงินฝากปันผลสวัสดิการ
9,271.68
 
ออมทรัพย์พิเศษ
(ทวีทรัพย์)
14,829,200.00
 
ออมทรัพย์พิเศษ
(ทวีทรัพย์ 24 เดือน)
324,000.00
 
ออมทรัพย์พิเศษ
2,076,010,778.27
 
ออมทรัพย์นิติบุคคล
10,187,397.16
 
สหกรณ์อื่น

-

 
เงินให้สมาชิกกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน ATM
23,510,520.50
 
เงินกู้ฉุกเฉิน
11,727,539.50
 
เงินกู้สามัญ
5,462,070,965.75
 
เงินกู้พิเศษ
326,856,499.50
 
เงินกู้สถาบันการเงินอื่น
-
 
แสดงความคิดเห็น
 
เริ่มนับ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
ข้อมูล ณ ปัจจุบัน จำนวน/ราย
 
 
Next
Previous

 
     
     


 
 ประกาศ แจ้งรายการเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (ไม่ทราบผู้โอน)
โดย: Administrator วันที่: 2023-05-29 17:15:59
 ประกาศ มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ
โดย: Administrator วันที่: 2023-05-24 15:57:27
 ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก
โดย: Administrator วันที่: 2023-05-24 15:53:57
 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปี 2566
โดย: Administrator วันที่: 2023-05-15 16:28:38
 ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านไอที
โดย: Administrator วันที่: 2023-02-01 17:47:00
 ประกาศ ผลการจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ สำหรับปีบัญชี 2566
โดย: admin วันที่: 2023-01-06 14:01:04
 

 
 ระเบียบวาระประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สฌ.สช. และ สฌ.สค.
โดย: Administrator วันที่: 2023-01-18 22:40:39
 ประกาศเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สมาคม สสอค. และ สส.ชสอ. ประจำปี 2566
โดย: admin วันที่: 2022-10-11 13:04:57
 เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคม สฌ.สค. กรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 70 ปี
โดย: admin วันที่: 2022-07-21 14:55:37
 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
โดย: admin วันที่: 2022-03-21 11:51:51
 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดย: admin วันที่: 2022-03-21 09:41:06
 รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และ 2564 สมาคม สฌ.สช. และ สฌ.สค.
โดย: admin วันที่: 2022-03-02 15:35:24
 

 
 รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565
โดย: Administrator วันที่: 2023-02-08 16:13:54
 วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 63 ประจำปี 2566
โดย: Administrator วันที่: 2023-01-09 16:43:09
 วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 62 ประจำปี 2565
โดย: Administrator วันที่: 2022-01-12 15:34:34
 พ.ร.บ.และกฎกระทรวง
โดย: admin วันที่: 2021-10-11 10:43:32
 วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 61 ประจำปี 2564
โดย: Administrator วันที่: 2020-12-21 12:43:51
 วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 60 ประจำปี 2563
โดย: Administrator วันที่: 2020-01-08 14:26:12
 

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด

ประจำปี 2566

คลิกที่นี่

ประจำปี 2565

คลิกที่นี่

ประจำปี 2564

คลิกที่นี่