สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
   
 
 
ร้อยละ
5.75
 
 
 
 
ออมทรัพย์
ร้อยละ 2.50
 
ออมทรัพย์พิเศษ
ร้อยละ 2.75
 
สหกรณ์โรงเรียน
ร้อยละ 3
 
ทวีทรัพย์
ร้อยละ 3.5
 
 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 60
 
จำนวนสมาชิก
 
  สามัญ 4,554   คน
  สมทบ 466   คน
รวม
5,020  
คน
   
   
เงินรับฝาก
 
ออมทรัพย์
150,650,806.31
 
ออมทรัพย์พิเศษ
868,407,320.04
 
 
เงินให้สมาชิกกู้
 
เงินกู้ฉุกเฉิน
39,334,351
 
เงินกู้ฉุกเฉิน ATM
52,350,020.50
 
เงินกู้สามัญ
4,797,742,564.25
 
เงินกู้พิเศษ
384,328,927.75
 
 
เงินกู้สถาบันการเงินอื่น
 
1,585,000,000
 
 
วันนี้:
55 คน
 
ทั้งหมด:
82196 คน
 
 
 
Next
Previous

เพิ่มเพื่อน
 
 
 แจ้งชำระเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกตามความสมัครใจ @ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
โดย: Administrator วันที่: 2017-06-20 09:57:52
 วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี ๒๕๖๐
โดย: Webmaster วันที่: 2017-06-09 15:18:43
 แจ้งชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท ประจำปีบัญชี 2560
โดย: Webmaster วันที่: 2017-03-10 15:59:45
 

 
 วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2560
โดย: Webmaster วันที่: 2017-01-04 15:55:36
 วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2559
โดย: Webmaster วันที่: 2016-12-15 10:31:22
 ระเบียบ-ข้อบังคับ
โดย: admin วันที่: 2013-01-16 09:49:47
 

 
 Magic Mirror Online
โดย: Webmaster วันที่: 2017-01-20 22:46:03
 ตารางการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สำหรับปีบัญชี 2560 (สสอค.) และ (สส.ชสอ.)
โดย: Webmaster วันที่: 2016-11-29 16:43:19
 การประชาสัมพันธ์การบริการข้อมูลสมาชิกผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
โดย: admin วันที่: 2013-01-09 14:45:57
 
 
 
   
 
พีธีลงนามร่วมมือการออมของสหกรณ์
 
   
 
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจประจำปี 2559
 
   
 
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ กลุ่มอาหารและขนม
 
   
 
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ กลุ่มเกษตรกร "โซล่าเซลล์มือถือ"
 
   
 
กิจกรรมออมทรัพย์โรงเรียนวัดส่องคบ อ.เมือง จ.ชัยนาท
 
   
 
การจัดงานประเพณีสงกรานต์ ปี 2560 และสัมมนาสมาชิก
 
   
 
ภาพกิจกรรมสุขสันต์วันสงกรานต์บุญ
 
   
 
โครงการ ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
   
 
งานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2559
 
   
 
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพกลุ่มงานประดิษฐ์