ร้อยละ
5.75
 
 
 
 
ออมทรัพย์
ร้อยละ 2.50
 
ออมทรัพย์พิเศษ
ร้อยละ 2.75
 
สหกรณ์โรงเรียน
ร้อยละ 3
 
ทวีทรัพย์
ร้อยละ 3.5
 
 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์
ณ วันที่ 30 เมษายน 2560
 
จำนวนสมาชิก
 
  สามัญ 4,555   คน
  สมทบ 469   คน
รวม
5,024  
คน
   
   
เงินรับฝาก
 
ออมทรัพย์
223,900,596.07
 
ออมทรัพย์พิเศษ
803,069,495.06
 
 
เงินให้สมาชิกกู้
 
เงินกู้ฉุกเฉิน
38,567,284
 
เงินกู้ฉุกเฉิน ATM
52,244,742.75
 
เงินกู้สามัญ
4,777,245,968.75
 
เงินกู้พิเศษ
382,216,701
 
 
เงินกู้สถาบันการเงินอื่น
 
1,580,000,000
 
 
วันนี้:
6 คน
 
ทั้งหมด:
81994 คน
 
 
 
Next
Previous

 
 วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน วันที่ 7 มิถุนายน 2560
โดย: Webmaster วันที่: 2017-05-22 14:33:23
 ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ)
โดย: Webmaster วันที่: 2017-05-19 11:02:30
 ประกาศ เปิดรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ
โดย: Administrator วันที่: 2017-05-15 12:48:33
 

 
 วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2560
โดย: Webmaster วันที่: 2017-01-04 15:55:36
 วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2559
โดย: Webmaster วันที่: 2016-12-15 10:31:22
 ระเบียบ-ข้อบังคับ
โดย: admin วันที่: 2013-01-16 09:49:47
 

 
 Magic Mirror Online
โดย: Webmaster วันที่: 2017-01-20 22:46:03
 ข้อมูลฐานะการเงินของสหกรณ์ปีบัญชี 2559 (1 พ.ย.58 - 31 ต.ค.59)
โดย: Webmaster วันที่: 2016-12-27 13:31:20
 ตารางการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สำหรับปีบัญชี 2560 (สสอค.) และ (สส.ชสอ.)
โดย: Webmaster วันที่: 2016-11-29 16:43:19
 การประชาสัมพันธ์การบริการข้อมูลสมาชิกผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
โดย: admin วันที่: 2013-01-09 14:45:57
 
 
 
   
 
พีธีลงนามร่วมมือการออมของสหกรณ์
 
   
 
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจประจำปี 2559
 
   
 
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ กลุ่มอาหารและขนม
 
   
 
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ กลุ่มเกษตรกร "โซล่าเซลล์มือถือ"
 
   
 
กิจกรรมออมทรัพย์โรงเรียนวัดส่องคบ อ.เมือง จ.ชัยนาท
 
   
 
การจัดงานประเพณีสงกรานต์ ปี 2560 และสัมมนาสมาชิก
 
   
 
ภาพกิจกรรมสุขสันต์วันสงกรานต์บุญ
 
   
 
ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด
 
   
 
โครงการ ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
   
 
งานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2559